Å merke seg selv


Skiens Kunstforening

Propriosepsjon, er navnet på en sans som vi til daglig ikke legger spesielt merke til. Denne sansen gjør oss i stand til å avgjøre våre egne kroppsdelers posisjon, noe som er nødvendig for å kunne holde balansen, for å kunne bevege oss ubesværet i omgivelsene, og for å utøve selv de enkleste fysiske handlinger.

Utstillingen består av en installasjon av hvitmalte trespiler og resirkulerte møbeldeler. Modulene tar utgangspunkt i en standard takhøyde på 240 cm. Proporsjonene i konstruksjonen har i seg referanser til konstruksjonene i Ibsenhusen/ gallerirommet, og til standard boliger.

I forbindelse med utstillingen, holdt Randi Sviland, forsker i fysioterapi ved UiB, en forelesning. Hun har forsket på forholdet mellom kropp og psyke, og hvordan våre personlige historier er knyttet til kropp. Holdning og bevegelse blir trukket frem som grunnfenomener ved menneskers tilværelse. Hennes innfalsvinkler er Braatøys forskning innen fysioterapi, analysert i lys av filosofen Løgstrups tanker/ fenomenologi.

Teknikk: Trespiler, maling, resirkulerte møbeldeler