Imagine being just here


Kristiansand Kunsthall, 2012

Det ser ved første øyekast ut som om linjene er tilfeldig strødd utover i rommet. Fra et punkt i lokalet oppstår en helhet, linjene løsriver seg fra underlaget, og danner tegninger i rommet. Disse tegningene refererer til selve gallerirommet, og andre rommelige konstruksjoner. Tittelen er et paradoks. Det er vanligvis de stedene man ikke er, man forestiller seg. Men utstillingen krever nettopp det at man tenker seg rommet der og da. Publikum blir nødt til å lete etter de helhetlige bildene. Slik vi ofte har en tendens til å lete etter utvetydige, ”sanne” versjoner av virkeligheten.


At first glance lines and drawings are seemed to been thrown arbitrary into the room, but at one point of view, images of the room and other spatial configurations look like they are rising from the surfaces and linger in the air. Some of the drawings are three-dimensional. Sticks of wood are standing on the floor, mixing with the two-dimensional drawings made of tape. The titel is a paradox. It is normally the places one are not in, one have to imagine, but this exhibition demands the audience to imagine the gallery-room and search for the pictures.


Teknikk: tape, trelister, maling