Imagine


Utsmykking til Høgskolen i Vestfold, 2010

Imagine består av tre veggmalerier plassert ulike steder i bygget, som leker med og speiler arkitekturen og interiøret i bygget. Elementer fra bygget er avbildet i målestokk 1:1, men forenklet og forskjøvet. Overgangen fra rommelige elementer til flatt bilde på veggen er ikke alltid åpenbar, og effekten blir overraskende og skaper usikkerhet om hva som er rom og hva som bare er malt rom. (ref.: Yngvid Færøy, kunstnerisk konsulent)

Teknikk: veggmaleri