Perfect Living


Galleri LNM, Oslo 2012

Arbeidet forholder seg til omgivelsene, og infiltrerer disse. Det består av strektegninger og strukturer som danner flater og tredimensjonale former som forholder seg til, og refererer til gallerirommene. Tegningene og flatene viser vekselvis sammenhengende bilder og dekonstruerte bilder som er i ferd med, eller har løst seg opp.

Teknikk: tape, stålstenger
Foto: Åsa Maria Mikkelsen