Prospekt


Prosjektrom Carl Berner, april 2011

Et verk som tar utgangspunkt i prospekter for eiendom som skal selges. Slike eiendomsobjekter er møblert, fotografert og manipulert for å gi et best mulig inntrykk av objektet. Perspektivet er langt fra virkelig, og funksjonelle møbleringer og løsninger må vike plassen for det estetiske. Det vi blir sittende igjen med, er et tiltalende bilde/ en forestilling, som viker fra realiteten. Prospektet representerer slik en drøm eller en forestilling om et sted.

Romelementene i utstillingen minner om møblering og arkitektoniske detaljer som er vanlig i leiligheter, men er abstrahert og har referanser til modernistiske epoker innen maleri og skulptur.

Teknikk: tre, teppe, tape, maling