Tesserakt


Høstutstillingen, Kunstnernes Hus 2015

In geometry, the tesseract is the four-dimensional analog of the cube; the tesseract is to the cube as the cube is to the square. The fourth dimension relates to the third dimension, as the third relates to the second dimension. Our imagination is limited by the physiology of our senses, and also cultural and social experiences. In our three-dimensional world, we can hardly imagine a fourth dimension. It does not mean that it does not exist.
The installation is a distorted 1:1 model, or a three-dimensional drawing of the gallery-room.

Materials: wood and adeshive tape


Tesserakt består av forenklede og fordreide konstruksjoner som refererer til gallerirommet. De veksler mellom å være tredimensjonale konstruksjoner i tilnærmet størrelse 1:1, og todimensjonale tegninger på veggene. Som betrakter befinner man seg både i det virkelige rommet, og inni den tredimensjonale avbildningen av rommet.

En tesserakt er en firedimensjonal representasjon av en en hyperkube. Tesserakten er et objekt som er analogt til kvadratet og kuben. Det vil si at alle sider er like lange og at vinkelen mellom to sider er 90°. Den fjerde dimensjonen forholder seg til den tredje, slik den tredje dimensjonen forholder seg til flaten.

Vår forestillingsevne er begrenset av vårt sanseapparat og våre tidligere erfaringer. Vi lever i en tredimensjonal verden, og kan vanskelig begripe flere dimensjoner. Det betyr ikke at de ikke finnes.

Arbeidet ble premiert med Høstutstillingprisen 2015.

Teknikk: Trelister, ståltråd, maling, tape
Foto: Christina Leithe Hansen