Kreis


Brann- og redningsetaten, Oslo kommune, servicebygg for feiere, 2012

Jeg ønsket å gjøre noe som speilet noe av feiernes arbeidssituasjon og historie, og som samtidig tilførte rommene kvaliteter. Det måtte være noe som kunne fungere sammen med byggets funksjonelle uttrykk, hvor bygningsstrukturen er synlig, og tekniske installasjoner ligger utenpå vegger og tak. Utgangspunkt for figurasjonene er rømningsveier og takkonstruksjoner i bygninger i Oslo kommune. Bildene er satt sammen slik at de danner strukturer og flater som gir inntrykk av transparens, og at det kan finnes noe bakenfor. Konstruksjonene har et abstrahert, grafisk preg, men man kan lett kjenne igjen bygningselementer.
Feierne selv hadde et sterkt ønske om konkret å få visualisert noe av det som symboliserer deres spesielle kunnskap. En av verkets deler er derfor en typisk feierkost. Kosten heter på fagspråket ”kreis”. Arbeidet har fått navn etter denne kosten, som for feierne er noe utvetydig og konkret, men som for oss andre klinger av noe mystisk.

Teknikk: veggmaleri
Foto: Åsa Maria Mikkelsen