Pivotpunkt


Galleri Rom for kunst og arkitektur, 2009

Et rommelig plan som ikke korresponderer med rommets arkitektur, er synlig i sin helhet kun fra et bestemt punkt i gallerirommet. Når man kommer inn i rommet oppleves bildet som fragmentert og uforståelig. Idet man finner punktet oppstår planet, og motivet oppleves som løsrevet fra vegger og gulv, og som svevende i rommet. Et bilde av motivet sett fra det bestemte punktet, er montert i motsatt ende av rommet.

Teknikk: avispapir på vegger, tak og gulv.

Pivotpunkt betyr omdreiningspunkt, midtpunkt eller ballansepunkt. Begrepet brukes i mange forskjellige sammenhenger; matematikk, sport, økonomi, teknologi og språk.