Speilvendt rom


Rogaland Kunstsenter, 2004

Avbildning i størrelse 1:1
Et utsnitt av gallerirommet er gjengitt med veggmaling og gulvbelegg i en annen del av galleriet. Objekter som stikkontakter, møbler og lignende, blir stående igjen som tomrom. Et (skyggebilde av et) objekt er malt direkte på veggen I det rommet som er “avbildet”, og blir stående som et tomrom I gjengivelsen av rommet.

Teknikk: veggmaleri og linoleum

(...)“Aamodt har gått direkte løs på vegger og gulv, i sitt «Speilvendt rom». Det går litt tid før du oppdager at det du ser er et slags avtrykk av kommisjons- og kontoravdelingen i den andre enden av lokalet, utført med akrylmaling på to vegger og med linoleum i parkettmønster på gulvet. Som om veggene og gjenstandene i den andre enden av rommet kastet en slags skygger tvers gjennom galleriet. Men kunstverkene i kommisjonsavdelingen opptrer kun som tomme sjablonruter i dette nye kunstverket, som dermed blir en subversiv kommentar til salgsaspektet ved den mer tradisjonelle kunsten. (...) I Aamodts arbeid blir maleriet tredimensjonalt - det tar i bruk to vegger i 90 graders vinkel, samt gulvet. Nå er jo ikke dette så radikalt som det kanskje kan virke: Allerede i Mysterievillaen i Pompeii finner vi veggmalerier, malt for 2000 år siden, som tar i bruk rommets tre dimensjoner på en tilsvarende måte. Aamodt både sprenger seg løs fra vår vanetenkning omkring maleriet, og knytter seg til en svært gammel kunsthistorie.”(...)
Trond Borgen, Stavanger Aftenblad 16.06.2004