MANUAL presenterer 28 inviterte kunstnere som alle har bidratt med et spesialprodusert verk. Kunstverkene kan transformeres ut av boka til det
3-dimensjonale rom . Den som kjøper boka blir på denne måten både en mulig produsent og eier av kunstverket. Arbeidene er alt fra fysiske ting som kan klippes ut og settes sammen, til oppskrifter og beskrivelser av noe som skal lages eller gjøres. I MANUAL skyves grensene for hva en kunstbok er og kan være . Og ved å bruke bokformen som ramme for prosjektet, blir kunstens forhold til det fysiske, konkrete og materielle problematisert.

MANUAL består av et bredt utvalg sammtidskunstnere, og verkene viser mangfoldet i dagens kunstpraksiser. Arbeidene er ikke fullført, men underveis i produksjonen, og gir dermed innblikk I ulike kunstneriske tankeprosesser før et verk er ferdigstilt.

De 28 kunstnerne:
Morten Larsen, Tommy Olsson, Anne Helga Henning, Søssa Jørgensen,
Ebba Moi, Terje Nicolaisen, Knut Henrik Henriksen, Vibeke Tandberg, Kristina Bræin, Anne Kristiansen, Geir Tore Holm, Anna Carin Hedberg,
Pål Bøyesen, Line B Løkken, Torgeir Husevaag, Petter Ballo, Jon Gundersen, Tine Aamodt, Liv Reidun Brakstad, Jan Høvo, Guttorm Nordø, Pierre Lionel Matte, Ketil Nergaard, Sinikka Olsen, Åsil Bøthun, Ingunn Brevold, Marte Aas og Tina Jonsbu


"I MANUAL får leseren tilgang til et utgangspunkt. Han eller hun kan dermed velge å være en passiv leser eller å opptre som en aktiv mottaker og medprodusent. Slik sett rører MANUAL ved den tredelte forbindelsen mellom avsender, verk og mottaker, og aktualiserer dette på en måte som gjør denne grunnleggende kommunikasjonskjeden uforutsigbar. Ikke minst, boken åpner for en undersøkelse av språkets evne til å initiere handling,
og for mottakerens muligheter til å etablere egne tolkningsstrategier."

Anne Karin Jortveit


Produsenter: Line Bøhmer Løkken og Tine Aamodt

Utgitt på Multipress forlag
ISBN 978-82-92224-04-5


Her utfører vi Liv Reidun Brakstads oppskrift til performance RO
oslopuls.aftenposten.no