Circulære


Interkommunalt Arkiv, Kongsberg, 2014

Arkiver danner samlinger med dokumentasjon av brokker av virkeligheten. Ikke bare arkivets innhold, men også måten det er satt sammen på, forteller en historie. Arkivene er ordnet i sinnrike systemer som kan bygges ut i det uendelige. Og hvis noe mistes inn i et arkiv, lever det sitt liv på egenhånd, som en brokk av en løsrevet historie hvor sammenhengen er tapt.

Teknikk: veggmaleri
Foto: Hilde Honerud