Lumen


Utsmykking til Ny Krohnborg skole i Bergen, 2012

Lumen består av to veggmalerier og et gulvarbeide plassert i en trappegang med flere avsatser og et mingleområde. Området har en særegen form med mange vinkler, hvor de fleste ikke er rette. Veggene er for en stor del av betong. Bortsett fra vinduene mot skolegården øverst i trappen, har rommet ikke vinduer ut, det vil si ikke vinduer som slipper inn naturlig lys. Ideen bygger på å trekke lyset ned i trappeløpet. Jeg har tatt utgangspunkt i store vindusflater, og skygger av arkitektoniske elementer og objekter av mer eller mindre abstrakt karakter, og satt sammen til flater som ligner lys som slippes inn gjennom vinduer. Jeg har fordreid og vridd på flatene, slik at vinkler og former refererer til uregelmessigheter og vinkler i bygningen, og kan spille mot arkitekturen.

Teknikk: veggmaleri og innfellinger i gulvbelegg
Foto: Trine Vallevik Håbjørg