Planivers, eller utfordringene ved å leve i en tredimensjonal verden


Vestby ungdomsskole, 2015

Idegrunnlaget bygger på litteratur hvor tematikken er fiksjoner rundt dimensjoner. (Blant annet Flatland (1884) av Edwin Abbot og The Planiverse (1984) av A.K. Dewdney.) De er en slags matematiske fiksjoner, som har opphav i teorier om at vår persepsjon er betinget av fysiske lover og av psykologiske og sosiale konvensjoner. Helt konkret handler de om befolkede todimensjonale verdener, hvor innbyggerne ikke kan se eller fatte en tredje dimensjon, fordi de aldri har opplevd en. Beskrivelsene og refleksjonene rundt det å leve i to dimensjoner, og de begrensningene det gir, blir brukt som grunnlag for å fabulere rundt muligheten for flere dimensjoner enn tre.

Vi lever i ulike tilværelser, og vi har vanskeligheter med å forstå det vi aldri har sett, eller en virkeliget vi ikke er en del av selv. Unge mennesker idag, er vant til, men har også store utfordringer i forhold til det å skifte mellom ulike verdener.

Billedmateriellet er hentet fra skolens nære omgivelser. Motivene blandes, glir over i hverandre og overlapper hverandre, vris og snus på hodet. De er abstrahert, og har i stor grad form av silhuetter eller lys/ skygge, og flater som ligger i sjikt innenfor hverandre.

Teknikk: veggmaleri