Vindu Vindue Fenster Ablak Finestra Nafidha Fenétre Window


Haugenstua Skole, 2016

Ordet vindu kommer av vind-øye: Opprinnelig en åpning i bygninger for å slippe luft inn og ut.

Vindu i overført betydning kan bety noe som gjør det mulig å se eller lære om en situasjon eller opplevelse som er forskjellig fra din egen. Eller det kan bety en sjanse til å se noe som vanligvis ikke er synlig. En nokså ny betydning av vindu er at det blir brukt om ’tidsrom da noe kan skje; ledig tid’. Man kan skape et tidsvindu. Et eksempel på fagspråklig bruk finnes i geologi, der et vindu er et avgrenset område hvor dypereliggende berggrunn kommer til syne fordi lagene oppå er tæret bort. I et grunnfjellsvindu er grunnfjellet blottlagt.

Tittelen på verket er Vindu på alle offisielle språk i de landene som ligger på same lengdegrad som Haugenstua.

Vindusflater og andre arkitektoniske elementer fra det nye bygget, den gamle skolen samt Stig skole, som nå er slått sammen med Haugenstua skole, er flettet i hverandre og danner nye romlige konstellasjoner. Noen flater blir materialisert, mens andre blir tomrom. Vinduer er jo også både noe konkret, og et tomrom eller en åpning man kan se verden gjennom. Enkelte flater eser ut i tykkelse, og forandrer karakter fra overflate til tredimensjonal form.

Teknikk: Maling, finerplater

Foto: Arash Nejad